+421 (0)948 215 022 info@csehesszlovakcegek.eu

Súdne vymáhanie

Súdne vymáhanie dlhov nastáva po neúspešnom pokuse mimosúdneho vymáhania. V konaní pred súdom vystupuje vo Vašom mene advokát....

Arbitrážny súd

Rozhodcovské konanie, nazývané aj arbitráž, patrí medzi alternatívne spôsoby riešenia sporov (ADR – Alternative Dispute Resolution) s dlhoročnou tradíciou v zahraničí ale aj na Slovensku...

Administratívne služby

Vybavovanie korešpondencie, príprava podkladov potrebných pre vybavenie úradných a obchodných záležitostí, príprava podkladov pre fakturáciu, ...

Business služby

Ponúkame založenie, zmeny a likvidáciu firiem, kúpu a predaj spoločností, a ponúkame Vám ready made firmy.